Customer

 

WEBSITE

Photo of machines, equipment.

Phân xưởng 1
  Photo of workshop no I Area: 4000M2 Labour: 500  Production capacity : 500 000s..
Phân xưởng 2
Photo of workshop no II Area: 4000M2 Labour: 500  Production capacity : 500 000sản phẩm /nă..
Phân xưởng 3
Photo of workshop no III Area: 2000 M2 Labour: 250  Production capacity : 300 000sản phẩm /n..